Lappeenrint-pakopelit ovat nyt Truescape

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Hyväksymällä nämä tietosuojakäytänteet hyväksyt samalla sen, että Finland Oy kerää, käsittelee ja käyttää henkilötietojasi tietosuojasääntelyn / Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja seuraavien ehtojen mukaisesti.

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on se, joka on vastuussa henkilötietojesi käsittelystä ja joka määrittelee henkilötietojesi käsittelyn käyttötarkoitukset ja keinot. Rekisterinpitäjänä toimii: Lappeenrint Oy 2732259-5 Osoite: Laserkatu 8 F 53850 Lappeenranta Yhteyshenkilö: Nimi: Maija Guzeev Sähköposti: maija@lappeenrint.fi

Rekisterin nimi

Lappeenrintin asiakasrekisteri.

Rekisterin pitämisen peruste

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on meidän välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Toisin sanoen et voi varata peliaikaa tai tilata yritykseltämme palveluita, jos et anna henkilötietojasi.

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään, ellei asiakas ole kieltänyt tietojen käyttöä suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisteröidyn tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoa pelivarauksien ja tuotteiden ja palveluiden tilauksien yhteydessä.

Rekisterin sisältämät tiedot ja niiden lähteet:

Varauskalenterissa:
 • Nimi (oikea nimi tai pseudonyymi)
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Tilaustiedot
 • Laskutustiedot- ja toimitustiedot (tarvittaessa)
Lahjakortin ja muiden palveluiden tilauksessa:
 • Nimi
 • Laskutusosoite
 • Henkilö, jolle lahjakortti tulee (oikeanimi tai pseudonyymi)
 • Postitusosoite
 • Sähköpostiosoite
 • Tilaustiedot
Pelin yhteydessä:
 • Valokuva ryhmästä (jos olette antaneet suostumuksen kuvaukseen ja/tai kuvan julkaisemiseen)
 • Allekirjoitus

Henkilötietoja vastaanottavat

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Lappeenrintin käytössä, paitsi Lappeenrintin käyttäessä ulkopuolisia palveluita. Tietosi ovat tai voivat olla siis seuraavien tahojen käytössä:
 • yrityksemme ja sen työntekijä
 •  maksunvälittäjä, joka vastaanottaa sinulta maksun
 • kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran sinulle
 • tilitoimisto, joka kirjaa tilauksen kirjanpitoomme
 • tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme
 • IT-yritys, joka ylläpitää verkkosivujamme
 • sosiaalinen media, jos olette antaneet siihen nimenomaisen suostumuksen ennen peliä.

Henkilötietojen säilytys

Henkilötiedot tallennetaan palvelimelle, joka sijaitsee Euroopassa. Henkilötietoja voidaan siirtää EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle vain, jos se on henkilötietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamia vaatimuksia. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista. Muutoin henkilötietoja säilytetään seuraavasti:
 • varaus- ja tilausarkistoissa seitsemän vuoden ajan
 • sähköpostiarkistosssa seitsemän vuoden ajan
 • kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan
Kyselyt tietojen hallinnasta tai omien tietojen poistosta ja oikaisusta voi osoittaa rekisterinpitäjälle sähköpostitse.

Rekisterin suojauksen periaate

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Henkilötiedot säilytetään salasanoin suojattuna, henkilötietojen luonteiden edellyttämällä tietoturvatasolla varustetuissa järjestelmissä. Henkilötietoihin pääsy on rajattu sellaisille työntekijöille, joille on tarve käsitellä henkilötietoja.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on seuraavat oikeudet:
 • oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
 • oikeus tietojen oikaisemiseen
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
 • oikeus vastustaa käsittelyä
 • oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Huomioithan, että sinulla on "oikeus tulla unohdetuksi" vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.